image Trang chủ image
english vietnam

Văn bản pháp luật
Số ký hiệu
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày phát hành
Trích yếu
Trích yếu
LIÊN KẾT TRA CỨU
CỤC TRỒNG TRỌT
http://www.cuctrongtrot.gov.vn
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
http://www.most.gov.vn
Tổ quản lý
Tổ quản lý vế sở hữu trí tuệ 
 Tổ trưởng
TS.Trần Ngọc Thạch
Điện thoại: 0710 3861954
Email: thach69@gmail.com
    Thông báo
    Thành Tựu của Viện
     Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000

      Huân chương độc lập

    -Hạng I năm 2014

             - Hạng II năm 2007

             - Hạng III năm 2002

      Huân chương lao động

             - Hạng I năm 1996

             - Hạng II năm 1990

             - Hạng III năm 1986

      Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

             - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000

      Giải thưởng  Kovalepskaia

             - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)

             - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)

      Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012

             - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV

             - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV

     - Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

    Trang chủ | Sơ đồ site

    Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
    Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
    Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

    Tổng lượt truy cập: 7186865
    Đang truy cập: 10