image Trang chủ image
english vietnam

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 10:26:44 - 20/09/2016

Phòng thí nghiệm trung tâm là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như sinh hóa, sinh học phân tử, sinh lý thực vật… trên cây lúa và các đối tượng có liên quan, quản lý và tổ chức sử dụng các trang thiết bị được đầu tư tại Phòng, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học trong Viện cùng sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị này, đảm bảo cung cấp các dịch vụ đào tạo và phân tích theo chức năng của Phòng cho các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện.

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 16:35:03 - 10/05/2016

Bộ môn Di truyền - chọn giống là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Lúa ĐBSCL có chức năng bảo tồn tài nguyên di truyền cây lúa và một số cây trồng khác trong vùng trồng lúa, nghiên cứu di truyền và chọn tạo giống lúa, giống cây trồng cạn, rau màu theo hướng phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu phát triển của quốc gia trong từng thời kỳ.

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 10:22:21 - 20/09/2016

 Bộ môn Công nghệ sinh học là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật, kỹ thuật dấu chuẩn phân tử và chuyển nạp gen cây trồng (cây lúa, đậu nành, bắp, bông vải), kết hợp với chọn tạo truyền thống, xét nghiệm cây trồng và sản phẩm biến đổi gen (GMOs) và tham gia đào tạo nguồn nhân lực làm công tác nông nghiệp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 14:38:19 - 22/06/2016

Bộ môn Phân bón và Kỹ thuật canh tác là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng nghiên cứu và phát triển về các giải pháp kỹ thuật canh tác lúa và hệ thống canh tác trên nền lúa hiệu quả và bền vững; Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng; Nghiên cứu khoa học cỏ dại; Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật; Đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo chuyên ngành tại đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước.

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 16:19:17 - 10/05/2016

Bộ môn Khoa học đất – Môi trường là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng nghiên cứu phân tích, đánh giá các loại đất vùng đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp, và đề xuất các biện pháp để cải tạo, gia tăng độ phì nhiêu đất đai cùng các công thức phân bón hợp lý nhằm gia tăng năng suất cây trồng; nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật trong canh tác lúa và cây trồng luân canh trên nền đất lúa thích nghi với biến đổi khí hậu; đào tạo cán bộ theo chuyên ngành; hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 10:28:44 - 22/12/2015

Bộ môn Cơ Cấu Cây Trồng là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng nghiên cứu và phát triển về các giải pháp kỹ thuật canh tác các cây màu trên nền canh tác lúa và các hệ thống canh tác trên nền lúa hiệu quả và bền vững;

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 10:11:54 - 22/12/2015

Bộ môn Cơ điện nông nghiệp là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Cơ điện nông nghiệp, thủy sản và chế biến nông lâm thủy sản.

Theo: - Cập nhật lúc: 15:27:16 - 19/09/2016

Phòng Sản xuất và Dịch vụ Giống cây trồng là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Giống cây trồng; quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Viện có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 

Theo: - Cập nhật lúc: 11:39:39 - 22/06/2016

Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long được thành lập trên cơ sở sát nhập bộ môn côn trùng, bệnh cây, sinh thài côn trùng và phòng trừ sinh học theo quyết đinh số 149/QĐ-QL-TCCB của Viện trưởng Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Theo: Viện Lúa - Cập nhật lúc: 11:24:00 - 22/06/2016

Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng thực nghiệm khoa học kỹ thuật và đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nghiên cứu tác động của chính sách và tiến bộ kỹ thuật đến tiềm năng phát triển nông thôn ở ĐBSCL theo xu hướng sản xuất nông nghiệp bền vững dưới điều kiện biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới, hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước..

  • Trang:
  • 1
  • 2
TIN TỨC NỔI BẬT
Xem tất cảicon
Thông báo về việc viết bài cho tạp chí Omonrice 21 - 25/04/2017
Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G04 - 28/03/2017
Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G1 và gói FIRST/CLRRI/G02 - 16/03/2017
HỘI THẢO GIỚI THIỆU VÀ KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG CÁC GIỐNG LÚA MỚI CỦA VIỆN LÚA ĐBSCL TẠI HẬU GIANG ĐÔNG XUÂN 2016-2017 - 09/03/2017
HỘI THẢO GIỚI THIỆU VÀ KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG CÁC GIỐNG LÚA MỚI CỦA VIỆN LÚA ĐBSCL TẠI HẬU GIANG ĐÔNG XUÂN 2016-2017 - 09/03/2017
Đề xuất dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2018 - 03/03/2017
Thông báo nhiệm vụ công nghệ tiên tiến - 17/02/2017
Thông tin về chương trình học bổng Nhật bản - 16/02/2017
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA NĂM HỌC 2017-2018 - 16/02/2017
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2016 - 2017 - 16/02/2017
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học Công nghệ của Sở KHCN tỉnh Vĩnh Long - 15/02/2017
Hội thảo giới thiệu và khuyến khích sử dụng các giống lúa mới của Viện lúa ĐBSCL vụ Đông-Xuân 2016-2017 tại Càng Long-Trà Vinh - 10/02/2017
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Sóc Trăng) năm 2018 - 09/02/2017
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại tỉnh Kiên Giang năm 2018 - 09/02/2017
Xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển NN ứng dụng công nghệ cao năm 2018 - 09/02/2017
Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 - 25/01/2017
Đoàn đại biểu Ấn Độ đến thăm và làm việc tại Viện lúa - 15/12/2016
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyên sinh đào tạo SĐH năm 2017 đợt 1 - 13/12/2016
Hội thảo quốc tế: EMERGING TRENDS INTEGRATED PEST AND DISEASE MANAGEMENT FOR QUALITY FOOD PRODUCTION - 24/11/2016
Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G03 và gói FIRST/CLRRI/G05 - 11/11/2016
Video

 

 

 

Thành tích của viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000
 Huân chương độc lập
        - Hạng I năm 2014
       -  Hạng II năm 2007
        - Hạng III năm 2002
 Huân chương lao động
        - Hạng I năm 1996
        - Hạng II năm 1990
        - Hạng III năm 1986
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ
        - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000
Giải thưởng  Kovalepskaia
        - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)
        - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)
Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012
        - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV
        - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV
- Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Liên kết website
Trang chủ | Sơ đồ site

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 0710 3861954; Fax: (+84) 0710 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Tổng lượt truy cập: 6788649
Đang truy cập: 6
Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net