image Trang chủ image
english vietnam
Tạp chí OmonRice số 13 (năm 2002)
Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 10:27:51 - 16/07/2016

TẠP CHÍ OMONRICE SỐ 13 (Xuất bản tháng 11 - Năm 2005)


1. Approaches to improve CrtI expression in rice endosperm for increasing the β-carotene content in Golden Rice (Tran Thi Cuc Hoa et al.)


2. Tag genes controlling grain protein content (GPC) using microsatellite markers in rice (Oryza sativa L.) (Nguyen Thi Lang et al.)


3. STS and microsatellite marker-assisted selection for bacterial blight resistance in rice, Oryza sativa L. (Nguyen Vinh Phuc et al.)


4. Effects of organic fertilizers on insect pest and diseases of rice (Luong Minh Chau et al.)


5. Pest profiles in an improvement of farmers management practices (SSNM vs FFP) of irrigated rice system of Tropical Asia (Pham Van Du et al.)


6. Efficacy of seed treatment in improving seed quality in rice (Oryza sativa l.) (Huynh Van Nghiep et al.)


7. Improvement of soil fertility by rice straw manure (Luu Hong Man et al.)


8. Economic performance by using bio-insecticides and chemical insecticides to control rice insect pests (Vo Thi Bich Chi et al.)


9. Efficacy of some new isolates of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana against rice earhead bug, Leptocorisa acuta. (Nguyen Thi Loc et al.)


10. Wealth ranking and land use patterns – a case study in three villages of O Mon district –Cantho province (Tran Thi Ngoc Son et al.)


11. Farmers evaluation of farming system models in Thoi Lai commune, Co Do district, Can Tho, Vietnam. (Trung Thi Ngoc Chi et al.)


12. Socio-Cultural and Economic Assessment of CTBS (Community Trap Barrier System) Adoption in South Vietnam (Florencia G. Palis et al.)


13. Farmers nutrient management in intensive irrigated and direct seeded rice production system in Mekong delta, Vietnam (Tran Quang Tuyen et al.)


14. Extension preparedness in rice export: a select analysis (Nguyen Cong Thanh et al.)


15. Assessment of farming models in Thoi Lai commune, Co Do district, Can Tho, Vietnam. belief, attitude and practices (KAP) in Vietnam (Truong Thi Ngoc Chi et al.)


16. Assessing the technical efficiency of input in rice production in Thoi Lai commune, Co Do district, Can Tho city (Truong Thi Ngoc Chi et al.)


17. Using SSR marker to identify allele variation of somaclonal mutants in indica rice (Trinh Hoang Khai et al.)


18. Developing salt tolerance in rice by mutagenesis (Kyaw Swar Oo et al.)


19. Rice “yellowing syndrome” in Mekong river delta (Pham Van Du et al.)


20. Influence of grain discoloration to seed quality (Chau Tan Phat et al.)

bình luận 0 Lượt xem 5192
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
TIN TỨC NỔI BẬT
Xem tất cảicon
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 15/6/2022 đến ngày 19/6/2022 - 28/06/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022 - 28/06/2022
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 28/06/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 7/6/2022 đến ngày 14/6/2022 - 15/06/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 29/5/2022 đến ngày 6/6/2022 - 10/06/2022
QTLs từ lúa hoang Oryza longistaminata gia tăng tính chống chịu khô hạn ở lúa - 03/06/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 24/5/2022 đến ngày 28/5/2022 - 01/06/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 20/5/2022 đến ngày 23/5/2022 - 25/05/2022
Có sự tương tác cùng có lợi của rầy nâu và sâu đục thân trên cây lúa? - 24/05/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 12/5/2022 đến ngày 19/5/2022 - 20/05/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 6/5/2022 đến ngày 11/5/2022 - 13/05/2022
Dòng lúa được xử đột biến với sodium azide kháng phổ rộng và bền vững với bệnh đạo ôn - 10/05/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 28/4/2022 đến ngày 5/5/2022 - 09/05/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 18/04/2022 đến ngày 28/4/2022 - 05/05/2022
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 14/3/2022 đến ngày 17/4/2022 - 05/05/2022
BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 29/04/2022
Kỷ yếu 45 năm xây dựng và phát triển Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu long - 26/04/2022
Kết hợp phân bón hóa học và hữu cơ làm tăng khả năng ức chế sự tăng trưởng cỏ và gia tăng năng suất lúa - 14/04/2022
Xu hướng di truyền và dòng lúa triển vọng năng suất cao trong chương trình chọn tạo giống lúa chống chịu khô hạn ở IRRI 17 năm qua 2003-2019 - 08/04/2022
Xu hướng đột biến “phản chiếu” chọn lọc tự nhiên ở Arabidopsis thaliana - 29/03/2022
Video

 

 

 

Thành tích của viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000
 Huân chương độc lập
        - Hạng I năm 2014
       -  Hạng II năm 2007
        - Hạng III năm 2002
 Huân chương lao động
        - Hạng I năm 1996
        - Hạng II năm 1990
        - Hạng III năm 1986
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ
        - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000
Giải thưởng  Kovalepskaia
        - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)
        - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)
Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012
        - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV
        - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV
- Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Liên kết website
Trang chủ | Giới thiêu Viện Lúa ĐBSCL | Sơ đồ site

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Tổng lượt truy cập: 7587521
Đang truy cập: 11
Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net